Telugu

Telugu (India), Female, Chitra చిత్ర (Standard), Azure

Telugu (India), Female, Shruti శ్రుతి (Neural), Azure

Telugu (India), Female, te-IN-Standard-A, Google

Telugu (India), Male, Mohan మోహన్ (Neural), Azure

Telugu (India), Male, te-IN-Standard-B, Google

Get Premium Voices